#1 2009-10-29 21:30:34

 Soldier of the North

http://i34.tinypic.com/3321jrs.gif

1980
Skąd: Nordland
Zarejestrowany: 2008-02-06
Posty: 3369

Ślonskie wiersze dla dzieci

Znalazlem to postanowilem przepisac tutaj hehe. Ja to bede swojemu bajtlowi kiedys czytal :-)

ABECADŁO

Abecadło roz z bifyja,
Sleciało na łeb, na szyja,
Bestóż sie fest potrzaskało
i sie cołkiem pofyrtało.

A - ledwo stoi i sapie,
Ą - mo bolok na prawyj szłapie
B - sie coś z basami stało
C - blank sie wnerwiyło
bo Ć - kryski zazdrościyło
że sie aż D - fest dziywiyło
E i Ę - dolne łone wyleciały
i choćby F - wyglondały
G - juz niy chce byc tak gupie
a H - ważne jak magi w zupie
I - sie fet powykrziwiało
i sie blank na J - podało
K - mo prawo szłapa krziwo
L - sie do Ł - niy łodzywo
M - je choby klopsztanga złomano
N i Ń - robiom na grubie na noc
O - sie koloczym nafutrowało
a Ó - coś na łeb sleciało
P - na jedna szłapa kuśtyko
i bestóż R - łazi z krykom
S i Ś - z rajmatykom dwa boroki
wygły sie choby hoki
T - hut mo za fest srogi
U - je jak pusty garniec ubogich
W - jak colsztok się zgiyło
a z Y - by sie chyntnie sznojder zrobiyło
zaś Z,Ż i Ź - som złe skuli tego
że niy moga stoć za pierwszego.

**************************************************************************

LOKOMOTYWA

Jest na banhowie ciynszko maszyna,


Rubo jak kachlok - niy limuzyna,
Stoji i dycho, parsko i zipie,
A hajer jeszcze wongel w nia sypie.
Potym wagony podopinali
I całym szfongym kajś pojechali.

W piyrwszym siedziały se dwa Hanysy,
Jedyn kudłaty, a drugi łysy,
Prawie do siebie nic niy godali,
Bo sie do kupy jeszcze niy znali.

W drugim jechała banda goroli,
Wiyźli ze sobą krzinka jaboli
I pełne kofry samych preswosztóf
I kabanina prościutko z rusztu.
Pili i żarli, jeszcze śpiywali,
Potym bez łokno wszyscy żigali.

W czecim Cygony, Żydy, Araby,
A w czwortym jechały zaś same baby.
W piontym zaś Ruski. Ci mieli życie!
Sasza łożarty siedzioł na tricie.
Gwiozdy mioł na czopce, stargane łachy,
Krziwiył pycholem i ciepoł machy.
A w szóstym zaś były same armaty,
Co je wachowoł jakiś puklaty.

W siódmym dwa szranki, pufy, wertikoł,
Smyczy maszyna może do nikąd.
Jak przejyżdżali bez śląskie Piekary
Kaj wom to robiom kółka do kary,
Maszyna sztopła! Kofry śleciały
I kożdy lotoł jak pogupiały.

To jakiś ciućmok i łajza!
Ciupnął i ślimtoł gynał na glajzach.
Mog iść do haźla abo do lasa,
Niy pokazywać tego mamlasa!
Potym mu ale do szmot nakopali,
Maszyna ruszyła, cug jechoł dali.
Bez pola, lasy, góry, tunele,
Dar za sobom samym te duperele
Aż sie zagrzoły te biydne glajzy,
Maszyna sztopła i koniec jazdy.

**************************************************************************


PAN HILARY

Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere
Bo kajś ten boroczek podzioł swoje brele.
Szuko w galotach, szaket obmacuje,
Obalo szczewiki, psińco znajduje.
Bajzel w szranku i w byfyju
Tera leci do antryju.
"kurde" - ryczy -"kurde bele!
Ktoś mi rombnoł moje brele!"
Wywraco leżanka i pod niom filuje,
Borok sie wnerwio, gnatów już nie czuje.
Szturcho w kachloku, kopie w kredynsie,
Glaca spocona, cały sie czynsie.
Pierońskie brele na amyn kajś wcisnyło
Za oknym już downo blank sie sciymniło
Do żadła łoroz zaglondo Hilary
Aż mu po puklu przefurgły ciary.
Spoziyro na kichol, po łepie sie klupnoł,
Bo znodły sie brele - te, co tak ich szukoł.
Czy to niy jest gańba? -Powiydzcie sami,
Mieć brele na nosie a szukać pod ryczkami?

**************************************************************************


ŚLĄSKI HILARY

W Zobrzu, w familoku starym,
Miyszkoł jedyn chop, Hilary.
Mioł on pamiynć pieronowo
I jak yno ruszoł gową,
To dzieje spominoł stare:
- Kiedy piyrszy mioł zygarek,
- Jak konie były na grubie,
- Godoł jak sie piyrze szkubie,
- Kaj utopki w stowie żyją,
- Czamu łożyroki piją,
- Na co były biydaszyby,
- Kiedy rosną wielge grziby
- Kaj król dycki piechty łazi...
...ale kaj se brele wraził,
To Hilary zapomino,
Choć jeszcze mioł je przed chwilą!
Bestoż z niyszczynśliwą miną
Cołko chałpa przeszukuje
I pierońsko pieronuje.
Ale se niy myślcie wcale,
Że w tym poszukiwań szale,
W izbie delówka pozrywo.
Tak to na Śląsku niy bywo!
Wiync co zrobioł nasz Hilary?
A dyć obyczajym starym,
Jak to pobożno duszyczka,
Porzykoł do Antoniczka,
Tego patrona świyntego,
Od wszyskigo zgubionego.
Świynty drapko go wysuchoł
I tak padoł mu na ucho:
Ach Hilary! Ty Gorolu!
Dyć mosz brele na kicholu!

**************************************************************************


UWE A WILLI

Uwe a Willi w jednym familoku żyli
Uwe na wierchu, a Willi na dole.
Uwe spokojny nie wadził nikomu.
Willi larmowoł choćby w stodole.
To hund, to hazok, ciepoł w nich ryczkami,
ryczoł i wrzeszczoł i durch trzaskoł drzwiami.
Znerwowoł sie Uwe i złazi do niego
i gado "Willi, jo nie strzymia tego."
A Willi na to: "Co komu do jemu, co jemu do komu,
ty pieroński giździe jo jest u sie w domu."

Nazajutrz Willi na szislongu chrapie
a tu mu z gipsdeki coś na kichol kapie.
Zerwoł sie z szislonga i leci na góra.
Klup, klup. Zawarte. Filuje bez dziura.
"Herr Jezus" co widzi, cołko izba w wodzie
a Uwe z wędkom siedzi na komodzie.
"Was machst du, Uwe?" "Fisze sobie łowie".
"Ale Uwe, dyć mie kapie po gowie"
A Uwe na to: "Co komu do jemu, co jemu do komu,
ty pieroński giździe jo jest u sie w domu"

**************************************************************************


PAULEK I GUSTLIK

Paulek i Gustlik razym se miyszkali.
Swady niy mieli, ani sie niy prali,
Bo Gustlik to chop pieronym spokojny.
Niy cis sie nigdy ku swadzie, do wojny.
Dycki gazeta czytoł lub groł w szkata,
Bądź se legnął, jak to na stare lata.
W swyj izbie na wiyrchu był w niebo wziynty,
Jak mioł co lubioł, czyli spokój świynty.

Paulek w tyj chałpie na dole mioł izba
I choć do tego niy chcioł sie prziznać,
Waryjot z niego był fest pofyrtany.
Myśliwca udowoł dycki nad ranym.
Trąbioł w goń sygnały, chytoł hazoki,
Na fazany szczyloł i inne ptoki.
Lotoł drap przy tym z izby do antryja
I na leżanka skokoł ze bifyja.

Biydok Gustlik skiż tego wyrobiania,
Gowa mioł wielgo jak na jesiyń bania.
Leci po prośbie: Pauleczku kochany!
Byćże tak choć ciszyj trocha nad ranym,
Bo żyje sie ciynżko i usnąć niy idzie.
Czamu rojbrujesz tak bez cołki tydziyń?
A Paulek na to: Ciś stąd gupia małpo,
Przeca se moga co chca robić z chałpą!

Możno dwa tydnie od zdarzynio tego,
W tyj chałpie dzioło sie coś blank inkszego.
Paulek sie jeszcze pod pierzinką grzeje
I mu sie na łeb coś z gipsdeki leje.
Bestoż klnie zmierzły i ślypia łotwiyro,
A tu je mokre praje cołkie wyro.
Drap na góra leci fest znerwowany,
Że niy poradzi poleżeć nad ranym.

Klup! Zawrzyte dźwiyrza. Bez dziurka kuknął
I praje zarozki z nerwów niy puknął.
Co ujrzoł? Woda? Co to je? - sie pyto.
Czamu ty Gustlik w chałpie ryby chytosz?
Na co woda w izbie i guminioki,
Na co wędki, kibel, hoczyk, chroboki...?
A Gustlik na to: Ciś stąd gupia małpo,
Przeca se moga co chca robić z chałpą!

Taki z bojeczki tyj morał płynie:
Gdyś wieprzkiem - inni ci jak świnie!

**************************************************************************


MURZINEK BAMBO

W Afryce miyszko Bambo Murzinek.
Blank czorny, mały, lokaty synek.
Czorno mo matka, łojca czornego,
Ujka i ciotka, dziadka i kożdego.
Mo piykno chałpa. By ją zbudować,
Trza mieć patyki, deski i trowa.
Bo przeca lepszyj chałpy nie trzeba,
Jak się rok cały hyc leje z nieba.
Bestoż to nagie są Afrykony
I mało kery je łobleczony.
Bestoż fest dużo se uszporują,
Bo czopek, mantli...nic nie kupują.

Bambo Murzinek, to mądry synek
I niy mo w szkole samych jedynek.
Bo się mądrości wkłodo do głowy
W swyj afrykańskij szkole ze trowy.
W szkole tyj niy ma ławek, tablicy
I gimnastycznej sali by ćwiczyć.
Tam wszyscy afrykańscy szkolorze
Maja się od nos troszyczka gorzyj.
Bo brak im heftów, taszy z książkami,
Bestoż po piosku piszą palcami.
Lecz skuli tego tyż fajnie mają,
Bo im nic do dom nie zadowają.

Jak już Murzinki w szkole głod mają,
To przerwa robią i se śniodają.
Ale niy mają tasz ze sznitami,
Ani sklepiku ze kołoczkami.
Głodny Murzinek se w las zaleci,
By se na drzewie fest pomaszkecić.
Może se urwać figi, daktyle
Lub po banany na drzewo wylyść.
A jak go suszy to zamiast Coli,
Na fest się wielko palma gramoli.
Kaj sie napije bardzo zdrowego
Mlyczka łorzecha kokosowego.

**************************************************************************


KIEDYŚ NA ŚLĄSKU

Kiedyś na Ślonsku cołkimi dniami,
bjoły hanysy sie z gorolami.
Z godki szło poznać kery je kery,
bezto sie prali jak indjanery.

Chłopy z chłopami, baby z babami,
tłokli sie solo i rodzinami.
Chude szkelety, wyżarte byki
furgaly kable i scyzoryki.

Różne tu boły łomoty i trzaski,
lamynty, przeklyństfa, skomlynja i wrzaski.
W końcu Pon Boczek te larmo usłyszoł,
poważnie sie wnerwioł i wszystkich wymiyszoł.

Malice doł Zynka, Zbychowi doł Hajdla,
wcisnoł gorola rodzinie łod Zajdla.
Hanysa kupjoła se baba z Rzeszowa,
wdowa po jednym górniku z Knurowa.

Jygna łod Dziubów wyszła za wdowca
co Gierek w aktówce go przywióz ze Sosnowca.
Ginter kobjytka wzion se z Czeladz,
Pon Boczek pedzioł: że se poradzi.

Ksiegowo Kowalsko co mieszko w bloku
dostała Hanysa banioka z przetoku.
Zep z warszawiankom krótko jest w związku,
a juz zajyżdżo dziołcha po ślonsku.

Bajtle zaś łod nich próbują mówić
i choć to krojcoki dajom sie lubić.
Małe hanysy lubiom fandzolić
jak chcom znerwować małych goroli.

I teroz już wszyndzie, w kościele i szkole,
som i hanysy, som i gorole.
Jedni chcom drugim sie przypodobać,
bo hanys chce mówić, a gorol godać.

**************************************************************************


ŚLONZOKI I GOROLE
(Przypowieść o dobrym Gorolu)

Opowieść trza napoczynać:
W imię Ojca, Ducha, Syna!
Bydzie ona o Ślonzoku,
Co jeszcze łońskiego roku,
Wszystkim godoł naokoło,
Że na śląsku nie wesoło
Narobiyło się od czasu,
Jak Gorole przIszli z lasu.
Z cołki Polski sie zjechali
I nom tu nawyrobiali.
Chop tyn, kery tak przezywoł,
August Kula sie nazywoł.
Kludzioł tyz swe narzykanie
Na te gorolskie godanie,
Że po Śląsku sie mądrują,
Śląski godki niy szanują,
Że som za inteligentni
I Ślonzokom fest niychyntni.
Godoł tyz że tak od niego
Byłoby coś zależnego,
To Gorole by jechali
Tam kaj downi se mieszkali!
Roz na wiosna, praje w maju,
Kedy ptoszki juz spiywają,
Poszoł August w ponć, do Piekor,
Bo to niy ma fest daleko.
Bo tradycjo Śląsko koże,
Do Piekor, do Matki Bożej
Iść roz na rok i porzykać,
Za siebie, za fest grzysznika.
August tam łoprócz rzykania
Wysuchoł mszo i kozania,
A potym jak juz do dom szoł
To przygoda fest szpetno mioł.
Dwa chachary go chyciyły,
Po gymbie mu nawaliły
Potym nowo tasza wziyli
A zbitego zostowili.
Przy piekarski leży drodze
August Kula zbity srodze.
I ratunku nawołuje.
Możno kto sie ulituje.
Łoroz parafiony idą,
Możno do mie dobrzy bydą?
Wszyjscy różaniec rzykają
Do Augusta tak godają:
Po cos chopie na pielgrzymka,
Wzion ze soba piwa krzinka
I naprany teraz leżysz.
Czy w Ponboczka aby wierzysz?
August fest był załomany.
Przeca wcake nie naprany.
Ale możno mu pomorze,
Chop co jedzie na motorze?
Dobry! Jada pograć w szkata
I po drodze wezna brata.
Możno inny ci pomoże?
No to trzimej sie Szczynść Boże.
Potym chop jechoł na kole.
Pieronie! Musi cie boleć!
Pogapioł sie pożałowoł
I dalij popyndalowoł.
Aż wreszcie przejeżdzoł Gorol,
Stanoł swym wolkswagyn polo
I Augusta pobitego
Wsadził do auta swojego.
Potym zawioz do szpitala
Som na rynkach wniosł na sala
I doł siostrze dziesięć złotych
By mu sok kupiła potym.


Morał z tego taki płynie,
że Ślonzoki i Gorole
Moga byc czasami święci
Ale mogą byc tyz świnie!
Po co więc uogólnienia
Po co zatem te podziały,
Skoro to w codziennym życiu,
Bywa z nich pożytek mały.

**************************************************************************


NA LIPA

W hyc pod moimi liściami dychnońć se możesz.
Prosza, siednij se tukej, witom cie: Szczynść Boże!
Bo choć słoneczko gynał ze nieba blynduje,
To sie na moich liściach ukrop tyn sztopuje.
Tukej dycki fajnisty wiaterek zawiywo,
A we liściach szpok abo słowik piyknie śpiywo.
Powoniej tyż moje kwiotki. To z nich spijają
Pszczoły, kere potym złociutki miód dowają.
Legnij se tu ku mie! Niych listek mój opowiy
Ci jako bojka, cobyś lepij społ na zdrowie.
Widzisz tera, wiela poradza dać uciechy,
Choć niy rosnom na mie jabka ani łorzechy.Spokojnie, bedzie wiecej ;-)

P.S. Goroli których to nie interesuje proszę o nie wypowiadanie się, każda głupia, zbędna wypowiedź będzie nagradzana.

Ostatnio edytowany przez Caliber64 (2009-10-29 21:31:14)


http://img811.imageshack.us/img811/7369/strza1.jpg

Offline

 

#2 2009-10-30 08:28:19

Gvardia-anarchia69

http://i38.tinypic.com/19pb0n.gif

Skąd: jest gówno?
Zarejestrowany: 2009-10-28
Posty: 13
Nick: Yeti
Profesja: Go
Server: Home
WWW

Re: Ślonskie wiersze dla dzieci

Nie złe
Szkoda, że naszych 6-cio latków nie uczą czegoś takiego.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
więcej informacji Jurata hotele geodeta kuków wczasy z psem na Mazurach