#1 2008-08-20 19:03:41

 Termik

http://i38.tinypic.com/euqxqs.gif

Na PW pisz!
Zarejestrowany: 2008-03-22
Posty: 3445

[8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Witam!Przedstawiam tu ciekawe i przydatne skrypty. Niektóre są często szukane przez "newbie" którzy niepotrzebnie zakładają nowe tematy.

UWAGA: Jeżeli ktoś założy temat że poszukuje jakiegoś z tych skryptów to dostaje ode mnie minusa!


Siekierki do rzucaniaW weapons.xml

Spoiler:

<distance id="2447" range="8" enabled="1" exhaustion="0" hitchance="100" ammo="removecount" script="siekierka.lua"></distance>

Teraz zawartość pliku siekierka.lua

Spoiler:

local combat = createCombatObject()
setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_BLOCKARMOR, 1)
setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_TYPE, COMBAT_PHYSICALDAMAGE) setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_DISTANCEEFFECT, 25)
setCombatFormula(combat, COMBAT_FORMULA_SKILL, 0, 0, 0, 0)

function onUseWeapon(cid, var)
return doCombat(cid, combat, var)
end


Po 1. Możesz zmienić że to np. Palladyn może rzucać tymi siekierkami.
Po 2. Możesz zmienić że nie skilluje Distance Fighting jak rzucasz tylko Axe Fighting.

            W tym celu:

Odszukujemy tą linijkę:

Spoiler:

<distance id="2447" range="8" enabled="1" exhaustion="0" hitchance="100" ammo="removecount" script="siekierka.lua"></distance>

I zmieniamy ją na:

Spoiler:

<melee id="2447" range="8" enabled="1" exhaustion="0" hitchance="100" ammo="removecount" script="siekierka.lua"></melee>

Po 3. Możesz zmienić sobie grafikę lecących broni.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


The OracleRobimy w data/npc/scripts oracle.lua

Spoiler:

local LEVEL = 8

local keywordHandler = KeywordHandler:new()
local npcHandler = NpcHandler:new(keywordHandler)
NpcSystem.parseParameters(npcHandler)-- OTServ event handling functions start
function onCreatureAppear(cid) npcHandler:onCreatureAppear(cid) end
function onCreatureDisappear(cid) npcHandler:onCreatureDisappear(cid) end
function onCreatureSay(cid, type, msg) npcHandler:onCreatureSay(cid, type, msg) end
function onThink() npcHandler:onThink() end
-- OTServ event handling functions end


function oracle(cid, message, keywords, parameters, node)
if(cid ~= npcHandler.focus) then
return false
end

local cityNode = node:getParent():getParent()
local vocNode = node:getParent()

local destination = cityNode:getParameters().destination
local townid = cityNode:getParameters().townid
local voc = vocNode:getParameters().voc

if(destination ~= nil and voc ~= nil and townid ~= nil) then
if(getPlayerLevel(cid) < parameters.level) then
npcHandler:say('You must first reach level ' .. parameters.level .. '!')
else
doPlayerSetVocation(cid,voc)
doPlayerSetTown(cid,townid)
--doPlayerSetMasterPos(cid,destination)
doTeleportThing(cid,destination)
end
else
error('Destination:', destination, 'Vocation:', vocation, 'Townid:', townid)
end
npcHandler:resetNpc()
return true
end


function greetCallback(cid)
if(getPlayerLevel(cid) < LEVEL) then
npcHandler:say('CHILD! COME BACK WHEN YOU HAVE GROWN UP!')
return false
else
return true
end
end

-- Set the greeting callback function
npcHandler:setCallback(CALLBACK_GREET, greetCallback)

-- Set the greeting message.
npcHandler:setMessage(MESSAGE_GREET, 'Hello |PLAYERNAME|. Are you prepared to face your destiny?')

-- Pre-create the yes/no nodes.
local yesNode = KeywordNode:new({'yes'}, oracle, {level = LEVEL})
local noNode = KeywordNode:new({'no'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, onlyFocus = true, moveup = 1, text = 'Then what vocation do you want to become?'})

-- Create the actual keyword structure...
local node1 = keywordHandler:addKeyword({'yes'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, onlyFocus = true, text = 'What city do you wish to live in? Carlin, Thais or Venore.'})
local node2 = node1:addChildKeyword({'carlin'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, onlyFocus = true, townid = 5, destination = {x=703, y=600, z=7}, text = 'The carlin, eh? So what vocation do you wish to become? Sorcerer, druid, paladin or knight?'})
local node3 = node2:addChildKeyword({'sorcerer'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 1, onlyFocus = true, text = 'So, you wish to be a powerful magician? Are you sure about that? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'druid'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 2, onlyFocus = true, text = 'Are you sure that a druid is what you wish to become? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'paladin'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 3, onlyFocus = true, text = 'A ranged marksman. Are you sure? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'knight'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 4, onlyFocus = true, text = 'A mighty warrior. Is that your final decision? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)

local node2 = node1:addChildKeyword({'thais'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, onlyFocus = true, townid = 3, destination = {x=712, y=1059, z=7}, text = 'The thais, eh? So what vocation do you wish to become? Sorcerer, druid, paladin or knight?'})
local node3 = node2:addChildKeyword({'sorcerer'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 1, onlyFocus = true, text = 'So, you wish to be a powerful magician? Are you sure about that? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'druid'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 2, onlyFocus = true, text = 'Are you sure that a druid is what you wish to become? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'paladin'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 3, onlyFocus = true, text = 'A ranged marksman. Are you sure? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'knight'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 4, onlyFocus = true, text = 'A mighty warrior. Is that your final decision? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)

local node2 = node1:addChildKeyword({'venore'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, onlyFocus = true, townid = 4, destination = {x=1300, y=894, z=7}, text = 'The venore, eh? So what vocation do you wish to become? Sorcerer, druid, paladin or knight?'})
local node3 = node2:addChildKeyword({'sorcerer'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 1, onlyFocus = true, text = 'So, you wish to be a powerful magician? Are you sure about that? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'druid'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 2, onlyFocus = true, text = 'Are you sure that a druid is what you wish to become? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'paladin'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 3, onlyFocus = true, text = 'A ranged marksman. Are you sure? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
local node3 = node2:addChildKeyword({'knight'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, voc = 4, onlyFocus = true, text = 'A mighty warrior. Is that your final decision? This decision is irreversible!'})
node3:addChildKeywordNode(yesNode)
node3:addChildKeywordNode(noNode)
keywordHandler:addKeyword({'no'}, StdModule.say, {npcHandler = npcHandler, onlyFocus = true, text = 'Then come back when you are ready.'})

-- Make it react to hi/bye etc.
npcHandler:addModule(FocusModule:new())


-- Makes sure the npc reacts when you say hi, bye etc.
npcHandler:addModule(FocusModule:new())

I w the oracle w data/npc/

Spoiler:

<npc name="The Oracle" script="data/npc/scripts/oracle.lua" autowalk="0" floorchange="0" access="5" level="1" maglevel="0">
<health now="150" max="150"/>
<look typeex="1448" corpse="2212"/>
<parameters>

</parameters>
</npc>

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

KsiądzPo 1. Ten Ksiądz odprawia ślub.
Po 2.
1) Mężczyzna wpisuje księdzu hi
2) Kobieta po mężczyźnie, również wpisuje hi
3) Można na odwrót.
4) Ksiądz rozpoczyna ceremonie.
5) Szczęśliwego życia tibijskiego.


W data/npc robimy pilk o nazwie Ksiadz.xml i wklejamy do niego to

Spoiler:

<?xml version="1.0"?>
<npc name="Ksiadz" script="data/npc/scripts/slub.lua" access="3" lookdir="2">
<mana now="800" max="800"/>
<health now="200" max="200"/>
<look type="57" head="20" body="30" legs="40" feet="50"/>
</npc>

Teraz w data/npc/scripts robimy plik o nazwie slub.lua i wklejamy do niego to

Spoiler:

focus1 = 0
focus2 = 0
talk_start = 0
target = 0
following = false
attacking = false
talkstate = 0
moved=0
function onThingMove(creature, thing, oldpos, oldstackpos)
end
function onCreatureAppear(creature)
end
function onCreatureDisappear(id, stackpos)
if id == focus1 or id == focus1 then
ceremonyend('Z Panem Bogiem !'
end
end
function onCreatureTurn(creature)
end
function msgcontains(txt, str)
return (string.find(txt, str) and not string.find(txt, '(%w+)' .. str) and not string.find(txt, str .. '(%w+)')
end
function ceremonyend(msg)
focus1 = 0
focus2 = 0
talk_start = 0
talkstate = 0
selfSay(msg)
end
function onCreatureSay(cid, type, msg)
msg = string.lower(msg)
if talkstate == 1 then
if cid == focus2 then
if msgcontains(msg, 'tak' then
talkstate=2
selfSay('' .. creatureGetName(focus1) .. ' Powinienem rozpoczac ceremonie?'
else
ceremonyend('Wroccie kiedy bedziecie gotowi..'
end
end
end
if talkstate == 2 then
if cid == focus1 then
if msgcontains(msg, 'tak' then
talkstate=3
else
ceremonyend('Wroccie kiedy bedziecie gotowi.'
end
end
end
if talkstate == 9 then
if cid == focus1 then
if string.find(msg, '(%a*)tak(%a*)' then
talkstate=10
else
ceremonyend('Wroccie kiedy bedziecie gotowi.'
end
end
end
if talkstate == 11 then
if cid == focus2 then
if string.find(msg, '(%a*)tak(%a*)' then
talkstate=12
else
ceremonyend('Wroccie kiedy bedziecie gotowi.'
end
end
end
if msgcontains(msg, 'hi' and focus1 > 0 and focus2 == 0 and not(cid==focus1) and isPromoted(cid) and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
if getPlayerStorageValue(cid,2001) == -1 then
selfSay('Witam, ' .. creatureGetName(cid) .. '! Jestem ksiedzem z Wieliszewa. Powinienem zaczac ceremonie?'
focus2 = cid
talk_start = os.clock()
talkstate=1
else
selfSay('Jestes po ceremonii slubu!'
end
end
if msgcontains(msg, 'hi' and focus1 == 0 and isPromoted(cid) and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
if getPlayerStorageValue(cid,2001) == -1 then
selfSay('Witam, ' .. creatureGetName(cid) .. '! Jestem ksiedzem z Wieliszewa. Moge udzielic slubu Tobie i Twojej wybrance lub wybrankowi.'
focus1 = cid
talk_start = os.clock()
else
selfSay('Jestes juz po slubie.'
end
end
if msgcontains(msg, 'wieliszew' and (focus1 == cid or focus2 == cid) then
selfSay('Wieliszew to mala miejscowosc, w ktorej wyroslem na to, czym jestem.'
talk_start = os.clock()
end
if string.find(msg, '(%a*)bye(%a*)' and (focus1 == cid or focus2 == cid) and getDistanceToCreature(cid) < 6 then
ceremonyend('Z Panem Bogiem ! ' .. creatureGetName(cid) .. '!'
end
end
function onCreatureChangeOutfit(creature)
end
function onThink()
if talkstate==3 and (os.clock() - talk_start) > 10 then
selfSay('Polozcie tu swoje obraczki na znak swojej wiary.';
talk_start = os.clock()
talkstate=4
end
if talkstate==4 and (os.clock() - talk_start) > 6 then
selfSay('Stoicie tu teraz razem, poniewaz udzielacie sie w przybyciu swojej przyszlosci..';
talk_start = os.clock()
talkstate=5
end
if talkstate==5 and (os.clock() - talk_start) > 6 then
selfSay('Przeszlosc jest przeszloscia. Zarodki jednak kwitna, z troska i zaufaniem....';
talk_start = os.clock()
talkstate=6
end
if talkstate==6 and (os.clock() - talk_start) > 8 then
selfSay('Uczciwosc i zyczliwosc, sa owocami milosci.';
talk_start = os.clock()
talkstate=7
end
if talkstate==7 and (os.clock() - talk_start) > 6 then
selfSay('Zatem niech Pan Bog blogoslawi ten dzien i zawsze wzbogacac bedzie Wasza milosc... bez konca.';
talk_start = os.clock()
talkstate=8
end
if talkstate==8 and (os.clock() - talk_start) > 6 then
selfSay(creatureGetName(focus1) .. ' Czy Ty obiecujesz ' .. creatureGetName(focus2) .. ' w obecnosci wyslannika Bozego ... w dobrej... i zlej doli... w bogactwie... czy biedzie... w chorobie i zdrowiu... MILOSC... WIERNOSC... I UCZCIWOSC MALZENSKA?';
talk_start = os.clock()
talkstate=9
end
if talkstate==10 and (os.clock() - talk_start) > 6 then
selfSay(creatureGetName(focus2) .. ' Czy Ty obiecujesz ' .. creatureGetName(focus1) .. ' w obecnosci wyslannika Bozego... w dobrej... i zlej doli... w bogactwie... czy biedzie... w chorobie i zdrowiu... MILOSC... WIERNOSC... I UCZCIWOSC MALZENSKA?';
talk_start = os.clock()
talkstate=11
end
if talkstate==12 and (os.clock() - talk_start) > 6 then
setPlayerStorageValue(focus2,2001,1)
setPlayerStorageValue(focus1,2001,1)
ceremonyend('Oglaszam was MEZEM i ZONA ! Zalozcie obraczki.. Niech Pan ma was w swojej opiece.';
talk_start = os.clock()
end
if (os.clock() - talk_start) > 100 then
if focus1 > 0 or focus2 > 0 then
ceremonyend('Z Panem Bogiem !'
end
end
--if moved==0 then
--x, y, z = selfGetPosition()
--moveToPosition(x+1, y, z)
--moved=1
--end
end

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


PotionerPo 1. Ten NPC reaguje TYLKO na słowa
(yo i nara) to część spolszczenia które autor próbował umieścić.
Możesz to zmienić tu:

Spoiler:

elseif msgcontains(msg, 'yo')
elseif string.find(msg, '(%a*)nara(%a*)')

data/npc/ tworzysz Maximus.xml
Treść:

Spoiler:

<?xml version="1.0"?>

<npc name="Maximus" script="data/npc/scripts/runki.lua" access="3" lookdir="2" autowalk="1">
    <mana now="666" max="666"/>
    <health now="200" max="200"/>
<look type="134" head="114" body="113" legs="113" feet="113"/>
</npc>

Następnie data/npc/scripts runki.lua
Treść:

Spoiler:

local focus = 0
local talk_start = 0
local target = 0
local following = false
local attacking = false

function onThingMove(creature, thing, oldpos, oldstackpos)

end


function onCreatureAppear(creature)

end


function onCreatureDisappear(cid, pos)
      if focus == cid then
          selfSay('Good bye then.')
          focus = 0
          talk_start = 0
      end
end


function onCreatureTurn(creature)

endfunction onCreatureSay(cid, type, msg)
      local msg = string.lower(msg)

      if msgcontains(msg, 'yo') and focus == 0 and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
          selfSay('Hello ' .. creatureGetName(cid) .. '! Sellam backpacki  run (bp runes).')
          focus = cid
          talk_start = os.clock()

      elseif msgcontains(msg, 'yo') and focus ~= cid and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
          selfSay('Przepraszam, ' .. creatureGetName(cid) .. '! czekaj chwile!.')

    elseif focus == cid then
        talk_start = os.clock()

        if msgcontains(msg, 'backpacks') or msgcontains(msg, 'bp runes') then
            selfSay('Selluje bp hmm (20k), bp uh (20k), bp gfb (20k), bp explosion (20k), bp sd (20k), bp mwall(20k), BP MANA POTION, HEALTH POTION, STRONG MANA POTION, GREAT MANA POTION, GREAT HEALTH POTION, STRON HEALTH POION')

        elseif msgcontains(msg, 'bp sd') then
            buyContainer(cid,2003,2268,10,100000)   
        elseif msgcontains(msg, 'bp hmm') then
            buyContainer(cid,1998,2311,100,100000)   
        elseif msgcontains(msg, 'bp uh') then
            buyContainer(cid,2002,2273,10,100000)   
        elseif msgcontains(msg, 'bp gfb') then
            buyContainer(cid,2000,2304,100,100000)   
        elseif msgcontains(msg, 'bp explosion') or msgcontains(msg, 'bp explo') then
            buyContainer(cid,2001,2313,100,100000)   
        elseif msgcontains(msg, 'bp mwall') then
            buyContainer(cid,1999,2293,100,100000)
           elseif msgcontains(msg, 'bp strong health potion') then
            buyContainer(cid,1999,7588,1,100000)   
           elseif msgcontains(msg, 'bp strong mana potion') then
            buyContainer(cid,1999,7589,1,200000)
            elseif msgcontains(msg, 'bp mana potion') then
            buyContainer(cid,1999,7620,1,200000)   
            elseif msgcontains(msg, 'bp health potion') then
            buyContainer(cid,1999,7618,1,200000)
            elseif msgcontains(msg, 'bp great mana potion') then
            buyContainer(cid,1999,7590,1,200000)   
           elseif msgcontains(msg, 'bp great health potion') then
            buyContainer(cid,1999,7591,1,200000) 

        elseif string.find(msg, '(%a*)nara(%a*)') and getDistanceToCreature(cid) < 4 then
            selfSay('Good bye, ' .. creatureGetName(cid) .. '!')
            focus = 0
            talk_start = 0
        end
    end
end

function onCreatureChangeOutfit(creature)

end


function onThink()
      if (os.clock() - talk_start) > 30 then
          if focus > 0 then
              selfSay('Nastepny...')
          end
       
        focus = 0
      end
   
    if focus ~= 0 then
        if getDistanceToCreature(focus) > 5 then
            selfSay('No narka.')
            focus = 0
        end
    end
   
end

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Death Hand GodWchodzimy w data/items/items.xml
naciskamy ctrl+f wpisujemy 7451 i szukaj powinno nas przenieść do czegoś takiego:

Spoiler:

<item id="7451" name="">
<attribute key="weight" value="0"/>
</item>

Zmieniamy to na:

Spoiler:

<item id="7451" article="a" name="Death Hand God">
<attribute key="description" value="God make this wand to help Sorcerers in fight with demons."/>
<attribute key="weight" value="3050"/>
<attribute key="weaponType" value="wand"/>
<attribute key="range" value="3"/>

Nazwa itemu.
Opis itemu.
Obszar w jakim różdżka będzie mogła atakować potwora.


Następnie w data/weapons/scripts tworzymy plik o nazwie Godhand.lua
wpisujemy:

Spoiler:

local combat = createCombatObject()
setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_TYPE, COMBAT_PHYSICALDAMAGE)
setCombatParam(combat, COMBAT_PARAM_DISTANCEEFFECT, CONST_ANI_SUDDENDEATH)
setCombatFormula(combat, COMBAT_FORMULA_LEVELMAGIC, 0, -90, 0, -110)

function onUseWeapon(cid, var)
return doCombat(cid, combat, var)
end

Obrażenia minimalne.
Obrażenia maxymalne.

Następnie otwieramy data/weapons/weapons.xml
i dopisujemy linijkę:

Spoiler:

<wand id="7451" range="3" lvl="41" mana="16" enabled="1" exhaustion="0" script="Godhand.lua"><vocation id="1"/><vocation id="5"/></wand>

To tyle z skryptów. NIEWIEM CZY SKRYPTY DZIAŁAJĄ [NIE TESTOWAŁEM]!

Offline

 

#2 2008-08-20 19:11:43

JaNo Mapper

Zbanowany

6073717
Skąd: Rio
Zarejestrowany: 2007-11-24
Posty: 94
Nick: Wiesiu
Profesja: Guardia
Server: 139
WWW

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Mi się nie przyda ale inny raczej tak daje za all... 7/10.

Ostatnio edytowany przez JaNo Mapper (2008-08-20 23:19:52)


Tibia see you!

http://r3.fodey.com/1dbc9b6767ec1486eb59c11bd0a608f87.1.gif

Offline

 

#3 2008-08-20 19:18:23

Devil Evil

http://i38.tinypic.com/2vjpzt0.gif

Nie Podam Bo Spam :)
Call me!
Skąd: Polska/Norwegia
Zarejestrowany: 2008-07-30
Posty: 313
Nick: Hakli mi chara
Profesja: Na lucerze :/
Server: 129
WWW

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Ciekawe Skrypty 9/10 Pozdrawiam


Mam 13 Lat Nie Wymagaj Zbyt Wiele

Offline

 

#4 2008-08-20 21:14:03

dzido

http://i33.tinypic.com/21bk4jn.jpg

2652955
Skąd: Rejowiec Fabryczny
Zarejestrowany: 2007-11-17
Posty: 150
Nick: Dzido
Profesja: Jamera
Server: 81

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

No no termik postarałeś się o to 8/10.

Offline

 

#5 2008-08-20 21:36:19

Magic Hereos

Zbanowany

Zarejestrowany: 2008-01-07
Posty: 77
Nick: Magic Heroes
Profesja: Harmonia
Server: 48

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Dlaczego nie dziala mi ksiadz? Nie moze odczytac slub.lua =|

Offline

 

#6 2008-08-20 21:42:30

Bamboleo

http://i46.tinypic.com/fwixqw.jpg

status 485915
11183814
Call me!
Skąd: Wroclove
Zarejestrowany: 2008-07-13
Posty: 1494
Nick: Dom Spokojnej
Profesja: Starosci
Server: W Kurwidołku
WWW

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

JaNo Mapper napisał:

Mi się nie przyda ale inny raczej tak daje za all... 7/10.

Co cie po*jebalo? Zeby tak napierdlaac taka czcionka? napisz normalnie nemusisz się chwalic ><


Offline

 

#7 2008-08-21 01:22:17

Konieczko

http://i37.tinypic.com/sb1sbd.jpg

status PIKACHU!
12970244
Zarejestrowany: 2008-07-28
Posty: 190
Nick: Aktualnie nie gram w tibie ;p
Profesja: Aktualnie nie gram w tibie ;p
Server: Aktualnie nie gram w tibie ;p

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Nice skrypty przydadza sie 9/10 .


16.8.08 Moj post numer 100
Zczai to :]
<-----Kliknij na buzkie i pomoz w akcji pajacyk .
http://tibiaimage.com/char/25/Koniczyna%20of%20Secura.png

Offline

 

#8 2008-08-21 09:39:27

Ziele

http://i38.tinypic.com/ztvkat.gif

6868784
Zarejestrowany: 2008-03-26
Posty: 462

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Supcio skrypty ;]  7/10 dla ciebie ode mnie ;D

pzdr


^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^
http://www.pokeplushies.com/images/adoptables/771098.gif
Nakarmisz Mnie ???
www.cs-myp.xt.pl <<<<---- zapraszamy do rejestracjii !!
www.games4you.y0.pl <<<< --------- Również zapraszamy !!!

Offline

 

#9 2008-08-21 10:14:11

 DaVo

http://i35.tinypic.com/71u5wo.gif

Zarejestrowany: 2008-02-03
Posty: 1053
WWW

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Przydadzą mi się xD Wykorzystam na otsie niektóre 8/10 xD


<<

http://img835.imageshack.us/img835/1563/franklampard.png

Offline

 

#10 2008-08-21 10:52:12

Skatten

http://i33.tinypic.com/2v2gq5x.gif

Skąd: Ten Powrót ~~ ? ;d
Zarejestrowany: 2008-07-19
Posty: 280

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

No Fajne Skrypty , napewno Się przydadzą ;] 8/10


*OTS & Counter Strike 1.6 Only*

http://img108.imageshack.us/img108/1060/xdalg2.jpg

Offline

 

#11 2008-08-21 17:38:44

Magic Hereos

Zbanowany

Zarejestrowany: 2008-01-07
Posty: 77
Nick: Magic Heroes
Profesja: Harmonia
Server: 48

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Pomoże ktoś z tym księdzem?

Offline

 

#12 2008-08-21 17:42:19

 Widmo

http://i37.tinypic.com/2s9vupj.gif

9672107
Skąd: Dębica
Zarejestrowany: 2008-07-06
Posty: 505
Nick: Nie Pamiętam
Profesja: A czy to ważne
Server: I tak byś nie uwieżył
WWW

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Spoko  Skrypty przydadzą sie napewno 10/10


http://s2.tibiafun.y0.pl/char.php?c=Widmo

Offline

 

#13 2008-08-21 20:14:50

Magic Hereos

Zbanowany

Zarejestrowany: 2008-01-07
Posty: 77
Nick: Magic Heroes
Profesja: Harmonia
Server: 48

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Pomoze ktos?

Offline

 

#14 2008-08-21 20:25:30

 Maniaczek

http://i35.tinypic.com/2q9yumu.gif

Skąd: Wąchock
Zarejestrowany: 2008-04-26
Posty: 132

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

@Up może masz silnik pod wersję mniejszą niż 8.1?!
@Top bardzo fajne skrypciki 10/10 i łap plusika!


Raz jestem i raz mnie nie ma.

Offline

 

#15 2008-08-21 20:29:57

Magic Hereos

Zbanowany

Zarejestrowany: 2008-01-07
Posty: 77
Nick: Magic Heroes
Profesja: Harmonia
Server: 48

Re: [8.1+] Kilka PRZYDATNYCH skryptów

Aries 8.10...

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.tibia11.pun.pl karnawał nad morzem